Våre retningslinjer for samfunnsansvar er forankret i vår HMS- og Kvalitetspolicy, samt Etiske retningslinjer: