Våre tjenester

Våre tjenester leveres både fra våre stasjonæranlegg og gjennom prosjekter ute på kundens lokasjon

Blåserensing


Sprøytemaling


Metallisering


Passiv brannbeskyttelse


Galvanisering


Høytrykksvask


Ultrahøytrykksvask


Våtblåsing


Leveranse og prosjektering av stillas


Betongrehabilitering i forbindelse med overflate prosjekter


QC og FROSIO tjenester


Inspeksjonstjenester


Om oss

Overflatetjenester AS leverer tjenester til kunder innenenfor Prosessindustri, Olje & Gass, Mekanisk Industri, Vannkraft, Verftsindustri, Bygg- og anlegg og annen Infrastruktur.

Våre tjenester er konkurransedyktige, bygget på solid fagkompetanse, fleksibel kostnadsbase, og med høyt fokus på HMS og kvalitet.

Kompetanse

Ledelsen har mange års erfaring innen bransjen, både når det gjelder drift av stasjonæranlegg og gjennomføring av prosjekter på kundenes lokasjoner.

Våre operatører har solid fagkompetanse og lang erfaring både fra uteprosjekter og stasjonæranlegg.

Våre prosjektledere har Frosio level III sertifikat.

HMS

Vårt HMS arbeid er basert på prinsippet om at alle skader og uhell kan unngås. Dette krever høyt fokus og arbeid med kontinuerlig forbedring i et godt samarbeid med våre kunder. En viktig del av våre HMS prosedyrer er ”Livreddende regler” som stiller særskilte krav til den enkelte medarbeiders planlegging og opptreden.

Livreddende regler

HMS

Kvalitet

Våre kunder skal oppleve at våre leveranser oppfyller både tekniske og kommersielle kvalitetskrav slik at vi er en foretrukken leverandør.

Kontakt oss

Driftansvarlig Sverre Strand, tlf. +47 485 05 248, sverre.strand@overflatetjenester.no

Daglig leder Morten Mathisen, tlf. +47 909 39 155, morten.mathisen@overflatetjenester.no

Postadresse: Gjærdal 7, 3271 Larvik

Besøksadresse: Gjærdal 10, 3271 Larvik

post@overflatetjenester.no